Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (2024)

Een nieuw jaar of een nieuw seizoen start meestal met: opruimen.En als wij aan opruimen denken dan denken wij meteen aan opruimgoeroe Marie Kondo. Daarom willen we graag haar wereldberoemde ‘KonMari’ methode weer ter sprake brengen. Zie het als een compacte samenvatting – met deze tips ben je in no time verlost van al die overbodige spullen in huis!

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (1)

Een nieuw jaar of een nieuw seizoen start meestal met: opruimen.En als wij aan opruimen denken dan denken wij meteen aan opruimgoeroe Marie Kondo. Daarom willen we graag haar wereldberoemde ‘KonMari’ methode weer ter sprake brengen. Zie het als een compacte samenvatting – met deze tips ben je in no time verlost van al die overbodige spullen in huis!

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (2)
Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (3)

De in Japan geboren Marie Kondo was van jongs af aan al in de ban van opruimen en iedereen die haar boeken heeft gelezen zweert bij de ‘KonMari’ methode. De opruimgoeroe is van mening dat je leven zal veranderen als je orde en rust aanbrengt in de ruimte om je heen. Dat is het proberen wel waard toch? Je pakt hoe dan ook eindelijk die eeuwige rommellade aan.

De Marie Kondo Netflix serie en het beroemde Marie Kondo boek

Marie Kondo is dé hoofdrolspeelster in de reality TV serie: ‘Tidying up with Marie Kondo’. Oftewel: opruimen met Marie Kondo. In deze inmiddels beroemde serie wordt je als kijker betrokken bij verschillende inspirerende en soms zelfs emotionele home makeovers. De Netflix serie legt de nadruk op de methode die wordt uitgelegd in het boek van Marie Kondo met als titel: ‘Opgeruimd! De manier om orde en rust in je leven aan te brengen’. In het boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe je alleen de zaken waar je werkelijk van houdt kan bewaren en de rest weg kan doen. Marie Kondo adviseert hoe keuzes te maken en hoe je huis goed te organiseren.

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (4)

1. Waarom wil je eigenlijk opruimen?

Marie Kondo is van mening dat weggooien van overtollige spullen dé sleutel is tot een beter leven. Met haar magische methode ruim je niet alleen je huis op, maar ook je innerlijke zelf. Happiness gegarandeerd. Dat klinkt goed!

2. Marie Kondo zegt: ‘Blijf consistent’

De eerste stap is simpel: spullen wegdoen. Maar wees wel streng tegen jezelf, dat is Marie Kondo ook. “Dit is handig voor later” of “ooit hang ik deze fotolijst op” of “ooit ga ik dit jurkje nog dragen”, zijn vanaf nu oneliners waar jij geen gehoor aan geeft. Weg ermee! Alles wat je in de afgelopen jaren niet hebt gebruikt mag (of moet!) weg. En wel nu meteen.

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (5)

3. Opruimen per categorie

Hoe ruim jij altijd op? Denk er eens over na. Kamer voor kamer zeker? Neem maar gauw afscheid van deze opruimgewoonte, want Marie’s advies is: opruimen per categorie. Hoe dan? Begin bijvoorbeeld eerst met de categorie kleding. Ben je klaar? Ga dan door met boeken, tijdschriften, kranten en andere papiersoorten. De gedachte hierachter is dat je grondiger opruimt. Spullen van één categorie liggen namelijk vaak verspreid over een aantal kamers.

4. Marie Kondo zegt: ‘Stel doelen’

Volgens Kondo hoef je niet altijd het hele huis op te ruimen. Yes! Begin met één categorie, bijvoorbeeld met je kledingkast. Wat wel enorm belangrijk is hierbij, is dat je alle items tevoorschijn haalt en voor je neer legt (op de grond bijvoorbeeld). Ja, zelfs de spullen van de zolder en de kelder mogen erbij. Zo zie je hoeveel spullen je eigenlijk hebt. Heb je echt zoveel nodig…?

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (6)

5. Wat zegt je gevoel?

De volgende stap brengt ons bij het motto van Marie Kondo: alles in je huis moet je vreugde brengen. Bij de overweging of iets mag blijven of niet, vraag jij je elke keer weer af of een item je gelukkig maakt. Hou het vast, voel en bedenk: word ik hier gelukkig van? Is het antwoord “Nee”, dan gaat het weg. Simple as that. Wees niet té sentimenteel. Betekenisvolle foto’s of ansichtkaarten kun je ook gewoon inscannen.

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (7)
Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (8)

6. De rol-techniek

Nadat je alles hebt uitgezocht en hebt weggedaan, is het tijd om je favoriete items te reorganiseren. Zoals je waarschijnlijk al kunt raden gaat dit niet volgens je oude methode. Vanaf nu rol jij je kleding volgens de Marie Kondo methode op en bewaar je ze ‘staand’ in lades en kleine opbergdozen. Het resultaat? Meer ruimte en een beter overzicht in je kledingkast.

Met deze opbergdozen wordt opruimen ineens een stuk leuker….

7. Afscheid nemen

Vanaf nu begint je nieuwe opgeruimde leven. Je merkt vrijwel meteen dat je de items na het ontspullen helemaal niet mist. Neem afscheid van de spullen die je wel weg gaat doen (je mag zelf invullen hoe) – er zit namelijk altijd wel een verhaal achter elk object. Tsja, het blijft wel een Japanse goeroe hé. Last but not least: vraag je bij elke nieuwe aankoop af of je er écht blij van wordt.

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (9)

Stijlvol & praktisch opbergen

Opruimen kan heel leuk zijn! Zeker als je prachtige kasten hebt om alles in op te bergen. Vandaar dat onze serie Calary he-le-maal favoriet is. Voor elke ruimte in huis shop je een passende Calary: van een dressoir tot kapstok.

Ontdek Calary:

Rol je mouwen maar op en begin met het reorganiseren van je leven à la Kondo style. Veel plezier en denk erom: wees niet te sentimenteel en gooi spullen weg.

Haal bijvoorbeeld deze handige & stijlvolle opbergers in huis…

Marie Kondo - 7 tips van dé opruimgoeroe | Westwing (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 6194

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.