Bernedoodle: Vriendelijke, pluizige honden voor het hele gezin (2024)

DeBernedoodlein het kort

De Bernedoodlepupis een mix van een raszuivere Berner Sennenhonden een Poedel.Net als poedels, is deBerner Sennen doodle verkrijgbaar in verschillende maten van klein tot groot. Omdat Berner Sennenhonden verharen, kan een Bernedoodle ook haar verliezen.In Nederlandzijn doelbewuste kruisingen van deze twee rassen zeldzaam.

De Bernedoodle is er nog niet zo lang, pas sinds 2003.

De ouders van eenBernedoodlepup: Berner senner X Poedel

Berner Sennenhond

Bernedoodle: Vriendelijke, pluizige honden voor het hele gezin (1)

DeBerner Sennenhondis een grote krachtige hond met een spectaculair uiterlijk. Het is een echte teddybeer waar jong en oud volop van kunnen genieten. Deze hond is geen roofdier, maar het is wel een hele goede bewaker en houdt van het landelijke leven. Dagelijkse beweging is voor de Berner Sennenhond van groot belang.

Deze grote Zwitserse teddybeer is heel aanhankelijken houdt van de familie. Ondanks de lange en dikke haren is wekelijks borstelen voldoende om de vachtgezond te houden.Ondanks de sterke bouw van de Berner Sennenhond is deze hond vatbaar voor verschillende ziektes. Zoals veel ander grote honden is de Berner Senner kwetsbaar voor het ontwikkelenpsychische problemen.

Poedel

Bernedoodle: Vriendelijke, pluizige honden voor het hele gezin (2)

De Poedelis een vrolijke, speelse, vriendelijke en aanhankelijke hond. Deze hond is geschikt voor veel verschillende levensstijlen. Het is eenzeer intelligente hond die ondanks hetfragiele uiterlijk robuustisen geschikt voor elk type terrein.

De Poedel kom je in vier verschillende soorten en maten tegen: Toypoedel, Dwergpoedel, middelgrote en grote Poedels. Deze kunnen de kleuren zwart, wit, grijs, bruin of abrikoos hebben. De Poedel is niet echt geschikt als waakhond, wel is het een hond die je zal waarschuwen als er iets ongewoons gebeurt.

Bernedoodle: Vriendelijke, pluizige honden voor het hele gezin (3)

Ontvang het laatste nieuws en tips van Wamiz!

Uiterlijke kenmerken van deBernedoodle

Er is geen standaardvoor de Bernedoodle pup. De Berner Sennen doodle kan optisch neigen naar de Poedel of naar de Berner Sennenhond of een geslaagde mengeling van beide zijn. In de regel heeftdeBerner Sennen doodle een vrij donzige kop, die vaak opvalt door de typische berghondenkleuren.

Bernedoodle: Vriendelijke, pluizige honden voor het hele gezin (4)

TypischBernedoodle; het karakter

De Berner Sennenhond is een goedmoedige, onbevreesde en alerte viervoeter. De hondis levendig als dezejong is, en veel rustiger dan een Poedel op volwassen leeftijd. Poedels zijn buitengewoon slim, en sommige van deze hondenvertonen jachtinstincten. De Poedelszijn atletisch, gaan graag en veel op stap en hebben veel activiteit nodig.

Een Berner Sennen doodle kan kenmerken van beide rassen combineren. Welke mix een Bernedoodle pup wordt, is niet te voorspellen. Dankzij Poedelgenen, leren deze hybride honden vaak sneller dan de Berner Sennenhond en zijn deze idealiter net zo goedaardig. Exacte voorspellingen kunnen niet worden gedaan.

Verzorging van deBernedoodle

In tegenstelling tot de Berner Sennenhond, verhaart de Poedel niet. Hoe krullend en lang de vacht van een Bernedoodle pup zal zijn, is niet te voorspellen. Net zo weinig, het zal uitvallen of deBerner Sennen doodlemoet regelmatig geschoren worden zoals de Poedel.

Lees ook: Honden die niet verharen: ze bestaan in alle maten

Hoe gladder de vacht van de Bernedoodle pup, hoe meer de hond zal verharen

De hoeveelheid verzorging van de Berner Sennen doodle kan, afhankelijk van de vachtstructuur, behoorlijk oplopen, omdat elk blaadje verstrikt raakt in de krullende en langere vacht. Bovendien heeft de Berner Sennen doodle de neiging om te matten. Wie de vacht lang wil laten groeien, moet om de paar dagen naar de borstel grijpen. Alle anderen verzorgers bezoeken een trimsalon met deBernedoodle pup, ditmet tussenpozen van acht tot twaalf weken. Natuurlijk is het mogelijk om de Berner Senner doodle zelf te scheren. Laat een professionaljezienhoeje de Bernedoodle pup trimt,en investeer in een tondeuse van hoge kwaliteit.

Je moet speciale aandacht besteden aan de oren van je Bernedoodle pup. Bij veel van deze honden groeien er regelmatig plukjes haar in de gehoorgang vandeflaporen. Overleg met jedierenarts of het plukken van het oorhaar van Berner Sennen doodle nodig is. Dit komt omdat veel Bernedoodle honden vatbaar zijn voor oorontsteking. Het is handig om aan de dierenarts te vragen hoe jede oren van de Bernedoodle pup schoonmaakt.

Bernedoodlepup: Gezondheid en leeftijdsverwachting

Poedels zijn vatbaar voor oogziekten, Berner Sennenhondenvoor mastceltumoren. Veel Berner Sennenhonden bereiken daarom maareen leeftijd van rond de zes jaar. Maar hoe zit het met de gezondheid van de Bernedoodle pup? Helaas is het niet waar dat gemengde rassen automatisch gezonder zijn.

Het is mogelijk dat de Bernedoodle pup noch vatbaar is voor oogziekten, noch voor tumoren. Maar het is evengoed mogelijk dat deBerner Sennen doodle vatbaar is voor beide. Dat komt omdat de Berner Sennen doodle de gezondheidseigenschappen van beide rassen in zich draagt. Gerenommeerde Poedel- en Berner Sennenhondenfokkers organiseren zich in clubs en controleren de gezondheid van defokdieren grondig. Zo kunnen deze het risico op ziekte tot een minimum beperken.

Bernedoodle pup verkopers zijn niet verplicht om dit te doen door de richtlijnen van de vereniging.Een grote Berner Sennen doodle kanook aanleg hebben voor heupdysplasie. Door de mix van de vachttypes, kunnen deze poedel mixen vatbaar zijn voor huid- en vachtproblemen. Jezou alleen een Bernedoodlepup moeten kopen als de Bernerdoodle fokker in kwestieje deskundige informatie verstrekt over de mogelijke ziekten en transparant is over devoorzorgsmaatregelen.

Behandel de Berner Sennen doodlenet zoals je een andere kruising zou behandelen. Verkies altijd het innerlijk van de Bernerdoodle boven het vlekkeloze uiterlijk. De Bernedoodle pup moet natuurlijk goed passen binnen het gezin.

Waar koop je eenBernedoodlepup?

Als jegeïnteresseerd bent in een Bernedoodle pup, maak dan kennis met de Bernedoodle fokker en de puppy's in de eigenhuizen. DeBernedoodle pup mag pas vanaf de negende levensweek bij joukomen wonen en moet voorzien zijn van een microchip en de eerste inenting, inclusief dierenpaspoort.

Bernedoodle: Vriendelijke, pluizige honden voor het hele gezin (5)

Tip: Besteed aandachtaan de ouders van de Bernedoodle pup

Zijn de ouders van de Bernedoodle pup kalm, vriendelijk en goed verzorgd? Zal de Bernedoodle pup bij de Bernedoodle fokker opgroeien met een hechte band met tweebenige vrienden? Alleen dan zou je moeten overwegen om je nieuwe dierlijke kamergenoot hier te kopen. Omdat deBernedoodle pup dekaraktereigenschappen van deouders erft en veel van demoeder leert.

Een verantwoordelijke Bernedoodle fokker besteedt aandacht aan een uitgebreide inprenting en socialisatie. Zo kan de Bernedoodle pup later goed opschieten met soortgenoten en alledaagse situaties.

Met een beetje geluk, kom je je droomhond tegen in hetplaatselijke dierenasiel. Misschien is dit geen Bernedoodle, maar een andere charmante mix die de invloed van Poedels of Berner Sennenhonden vertoont. Vindt jein het dierenasiel niet wat jezoekt?

Waarom een raszuivere hondeen goed alternatief is?

DeBernedoodle pup is mooi om naar te kijken eneen, in veelgevallen, aantrekkelijke en beminnelijke hond. Er zijn echter honderden gevestigde rassen, hebben we nog honderden designerhonden nodig? Een van de grootste nadelen van deze viervoeters is het ongecontroleerd fokken. Zijn de ouders van de Bernedoodle pup gezond en van een geschikt temperament? Bij een serieuze fokker controleren clubs dit, een fokker schoolt zichzelf en bezoekt shows en laathonden altijd keuren alvorens te fokken.

Een fokker doet dit niet alleen om prestige-redenen, maar ook om bij te dragen tot het karakter en de gezondheid van een ras.Dit is niet nodig bij een hybride hond als de Bernedoodle pup. Poedelmixen zijn bedoeld om de positieve eigenschappen van de poedel door te geven, die ten onrechte een oma imago heeft gekregen. Designerhonden zoals de Bernedoodle pup, de Labradoodle en de Goldendoodle worden als mooi en modern beschouwd.

Er zit er geen "ontwerp" achter, maar vooral toeval

Toeval waarvoor denieuwe Bernedoodle pup verzorgersvaak evenveel geld betalen als voor een hond uit een serieuze fokkerij. Een snelle winst voor sommige verkopers die willekeurig het zoveelste moderne "doodle ras" uit een hoed toveren.

Als je verliefd bent geworden op het uiterlijk van de Bernedoodle pup, kijk dan of een bestaand ras ook voor jou zou kunnen werken. Wij adviserenbijvoorbeeld een Poedel aan in een moderne sportjas met een langere vacht. Ook geschikt zijn o.a. de sportieve Catalaanse Herder, de kortharige Barbet of andere waterhonden zoals de Spaanse Waterhond.

Bernedoodle: Vriendelijke, pluizige honden voor het hele gezin (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated:

Views: 6615

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.